هوش مصنوعی

دیدار وزرای فناوری اطلاعات ایران و چین در پکن

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار وزیر صنعت و فناوری چین با توجه به تهدیدهای مشترک دو کشور، راه چاره این تهدیدات را نیز مشترک عنوان نمود.

17 مرداد 1398

حذف صدای تایر خودروها با یاری هوش مصنوعی!

گروهی از پژوهشگران ایتالیایی پیروز شده اند نوعی لاستیک هوشمند فراوری نمایند که نسبت به لاستیک های فعلی صدای بسیار کمتری فراوری می نمایند.

12 خرداد 1398