مرور 24 دوره معرفی نماینده به اسکار، سالی که هیات صوری دخالت کرد

به گزارش مجله پارمیسفان، به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، انتخاب نماینده ایران برای حضور در اسکار در 24 دوره اخیر با حواشی و گفت و شنودهای مختلفی روبه رو بوده و منتقدان و موافقان انتخاب فیلم ها، آثار منتخب و نهاد معرفی کننده نماینده ایران به فرهنگستان، اظهارات متفاوتی را در این باره بیان نموده اند.

مرور 24 دوره معرفی نماینده به اسکار، سالی که هیات صوری دخالت کرد

انتخاب آثار سینمایی برای معرفی به آموزشگاه اسکار به شکل منظم و روشمند به منظور رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم های غیر انگلیسی زبان عمری بیش از دو دهه دارد. در این ادوار اظهارات بسیاری درباره فیلم های انتخاب گردیده وجود داشته و بسیاری از اهالی سینما گاه بر فیلم های انتخاب گردیده نقد داشته و یا انتخاب ها را تحسین کردند.

در این میان برخی نیز همواره پرسش هایی را درباره افرادی که نماینده ایران را برای اسکار انتخاب می نمایند مطرح نموده و از دوره های نخست این پرسش ها و گاه نقدها وجود داشته است. همانند انتخاب فیلم ها برای جشنواره فیلم فجر و یا برگزیدگان این رویداد که هر سال منتقدان خود را دارد.

در 24 دوره اخیر به جز یک دوره، بنیاد سینمایی فارابی در اجماع اهالی سینما، فیلم نماینده ایران را برای حضور به اسکار معرفی می نموده است. در عین حال در یک دوره نیز انتخاب نماینده ایران برای اسکار به دور از رعایت قواعد و از سوی مدیریت سینمایی وقت رخ داد و هیاتی صوری، فیلم نماینده ایران را برای حضور در اسکار انتخاب کرد.

به تازگی این موضوع مورد طرح است که چرا یک نهاد دولتی باید نماینده ایران را به اسکار معرفی کند؟

به استناد مقررات فرهنگستان، معرفی فیلم باید از طریق یک سازمان مورد تایید، یک کمیته انتخاب و یا یک هیات داوری صورت پذیرد که اهالی هنر و صنعت سینما را نیز در بر بگیرد. با توجه به آنکه از شروع این روند، فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی آمریکا با بنیاد سینمایی فارابی در مقام سازمان مورد تایید در ارتباط بوده است، همواره به شکل رسمی از بنیاد سینمایی فارابی برای معرفی فیلم ایرانی دعوت به عمل آورده و فرم ها را برای بنیاد ارسال نموده است – حتی در دو موردی که بنیاد میزبان نبوده، فرم ها برای بنیاد ارسال گردیده است.

حتی اگر به اشتباه و بدون مطالعه اساسنامه، بنیاد سینمایی فارابی را یک نهاد دولتی درنظر بگیریم باید به این مهم توجه کرد که در بسیاری از کشورها از جمله در فرانسه و هند نیز سازمان های رسمی سینمایی متولی این امر هستند، لیکن با ترکیبی غالباً دولتی این انتخاب را انجام می دهند. در صورتی که افرادی که آثار سینمای ایران را در تعامل سازنده بنیاد فارابی با خانه سینما و سازمان سینمایی برای اسکار انتخاب می نمایند، جزء سینماگران نامی سینمای ایران هستند.

رخشان بنی اعتماد، ملک دنیا خزاعی، فاطمه معتمدآریا، عزت الله انتظامی، محمد مهدی دادگو، غلامرضا موسوی، علی معلم، امیر اثباتی، بهرام دهقانی، جمشید مشایخی، فرشته طائرپور، عبدالله اسفندیاری، کمال تبریزی، علیرضا رئیسیان و... تنها بخشی از افرادی هستند که در همه این سال ها نماینده ایران را برای اسکار انتخاب کردند.

این سینماگران، افرادی حقیقی و نه حقوقی هستند و عموماً به عنوان کارشناس فرهنگی هنری و سینماگر برای برگزیدن نماینده ایران در اسکار در مذاکرات سه جانبه سازمان سینمایی، خانه سینما و بنیاد سینمایی فارابی انتخاب می شوند.

نگاهی به 24 دوره انتخاب فیلم های سینمایی برای اسکار که به جز دو دوره به میزبانی بنیاد سینمایی فارابی صورت پذیرفته است می تواند به شناخت هرچه بیشتر از ترکیب هیات های انتخاب و آثار انتخاب گردیده یاری کند.

معرفی فیلم ایرانی به آموزشگاه علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) از طریق تشکیل هیات انتخاب از سال 1373 تا 1397 عبارت است از:

سال 1373 (مراسم اسکار 1995) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: زیر درختان زیتون

هیات انتخاب: رخشان بنی اعتماد، ملک دنیا خزاعی، فاطمه معتمدآریا، عزت الله انتظامی، محمدمهدی دادگو، محمود کلاری، ابراهیم ابراهیمی نژاد، محمدحسین حقیقی و علیرضا شجاع نوری

1374 (مراسم اسکار 1996) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: بادکنک سفید

هیات انتخاب: دکتر محمد رجبی، تورج منصوری، علیرضا شجاع نوری، محمود کلاری، یدالله صمدی، علی اکبر قاضی نظام، بهرام دهقانی، امیر اثباتی، سیروس ابراهیم زاده و منوچهر شاهسواری

1376 (مراسم اسکار 1998) | میزبان: خانه سینما

انتخاب فیلم: گبه

خارج از روال کمیته – اخذ فرم ها توسط فیلمساز برای آنالیز، برگزاری جلسه ای در خانه سینما و اقدام مستقیم از طریق آن نهاد که در نتیجه هیچ مدرک موثقی از نحوه معرفی در سوابق موجود نیست.

1377 (مراسم اسکار 1999) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: بچه های آسمان

هیات انتخاب: غلامرضا موسوی، علی معلم، امیر اثباتی، بهرام دهقانی، جمشید مشایخی، تورج منصوری، مهدی سجاده چی، کامبیز روشن روان و امیراسفندیاری

1378 (مراسم اسکار 2000) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: رنگ خدا

هیات انتخاب: یدالله صمدی، محمد بزرگ نیا، مهدی سجاده چی، امیر اثباتی، سعید پورصمیمی، بهرام دهقانی، عزیز ساعتی، مسعود بهنام و کامبیز روشن روان

1379 (مراسم اسکار 2001) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: زمانی برای مستی اسب ها

هیات انتخاب: فرشته طائرپور، عبدالله اسفندیاری، کمال تبریزی، ایرج رامین فر، بهرام دهقانی، کامبیز روشن روان، نظام کیایی، دنیاگیر الماسی

1380 (مراسم اسکار 2002) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: باران

هیات انتخاب: علیرضا رئیسیان، علیرضا قاسم خان، بهروز افخمی، امیر اسفندیاری، عزت الله انتظامی، تورج منصوری، علی معلم، احمدرضا درویش و یدالله صمدی

1381 (مراسم اسکار 2003) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: من ترانه پانزده سال دارم

هیات انتخاب: جواد طوسی، فرهاد توحیدی، ابوالحسن داودی، مجید مجیدی، داود رشیدی، بهروز افخمی، هارون یشایاییان، محمد آلادپوش و امیر اسفندیاری

1382 (مراسم اسکار 2004) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: نفس عمیق

هیات انتخاب: ابوالحسن داودی، امیر اثباتی، بهرام دهقانی، فریدون جیرانی، منوچهر شاهسواری، فرهاد توحیدی و امیراسفندیاری

1383 (مراسم اسکار 2005) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: لاک پشت ها پرواز می نمایند

هیات انتخاب: امیر اثباتی، امیر اسفندیاری، فرهاد توحیدی، ابوالحسن داودی، بهرام دهقانی، رسول صدرعاملی، کیانوش عیاری، مجید مجیدی، سیدضیاء هاشمی

1384 (مراسم اسکار 2006) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: خیلی دور، خیلی نزدیک

هیات انتخاب: منوچهر محمدی، سیدضیاء هاشمی، محمدعلی نجفی، علیرضا رئیسیان، فرهاد توحیدی، کمال تبریزی، امیر اسفندیاری، مجتبی راعی و رسول صدرعاملی

1385 (مراسم اسکار 2007) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: کافه ترانزیت

هیات انتخاب: رویا تیموریان، مجید مجیدی، سیروس الوند، امیر اسفندیاری، محمدرضا سکوت، رضا درستکار، مرتضی شایسته و محمدرضا هنرمند

1386 (مراسم اسکار 2008) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: میم مثل مادر

هیات انتخاب: محمد بزرگ نیا، کمال تبریزی، مجتبی راعی، محمدرضا سکوت، علیرضا شجاع نوری، رسول صدرعاملی، تقی علیقلی زاده، اکبر نبوی و امیر اسفندیاری

1387 (مراسم اسکار 2009) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: آواز گنجشک ها

هیات انتخاب: فاطمه معتمدآریا، رسول صدرعاملی، علیرضا شجاع نوری، محمد سریر، محمد داودی، عزیزالله حاجی مشهدی، فرهاد توحیدی، محمد بزرگ نیا و امیر اسفندیاری

1388 (مراسم اسکار 2010) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: درباره الی

هیات انتخاب: کیانوش عیاری، محمد داودی، امیر اسفندیاری، علی معلم، مرتضی رزاق کریمی، سیدجمال ساداتیان، کمال تبریزی و ایرج تقی پور

1389 (مراسم اسکار 2011) | میزبان: سازمان سینمایی

انتخاب فیلم: بدرود بغداد

در این سال، خارج از روال کمیته نماینده ایران به اسکار اعلام شد. فیلم از طریق نظارت و ارزشیابی وقت انتخاب شد و سپس تشکیل کمیته ای صوری در دستور کار نهاده شد. در نهایت، کپی فیلم در مهلت مقرر ارسال نشد. مضافاً فیلم به دلیل تعدد به کارگیری جملات انگلیسی نیز با مقررات مطابقت نداشت.

هیات انتخاب: سیدضیاءالدین دری، سیدناصر هاشم زاده، محسن علی اکبری، حبیب الله کاسه ساز، حمید بهمنی، ابوالقاسم طالبی، محمد درمنش، علی درفشی و حبیب الله بهمنی

1390 (مراسم اسکار 2012) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: جدایی نادر از سیمین و موفقیت این اثر سینمایی در اسکار

هیات انتخاب: رویا تیموریان، پوران درخشنده، محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، محمد داودی، علیرضا شجاع نوری، مهدی صباغ زاده، رسول صدرعاملی و امیر اسفندیاری

1391 (مراسم اسکار 2013) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: یه حبه قند

انتخاب فیلم یه حبه قند و تحریم حضور در اسکار از سوی وزیر وقت علیرغم آنکه کلیه اقدامات از سوی کمیته انتخاب معمول انجام گردیده بود. هر چند که فرم ها و مدارک به دست فرهنگستان رسیده بود، کپی فیلم با ممانعت حوزه هنری ارسال نشد.

هیات انتخاب: شهرام اسدی، امیر اسفندیاری، فریدون جیرانی، پوران درخشنده، حسین زندباف، علی شاه حاتمی، حمیدرضا صدر، نیکی کریمی و علی معلم

1392 (مراسم اسکار 2014) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: گذشته (و درج نامزدی این فیلم در مراسم گلدن گلوب به نام ایران)

هیات انتخاب: مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، کمال تبریزی، حسن حسندوست، مسعود رایگان، علیرضا زرین دست، حسین معززی نیا، امیر اسفندیاری و فاطمه معتمدآریا

1393 (مراسم اسکار 2015) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: امروز

هیات انتخاب: حبیب احمدزاده، امیر اسفندیاری، احمد امینی، آرش امینی، امین تارخ، ایرج تقی پور، پرویز شیخ طادی، محمدباقر قهرمانی و مجید میرفخرایی

1394 (مراسم اسکار 2016) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: محمد رسول الله (ص)

هیات انتخاب: محمد بزرگ نیا، رسول صدرعاملی، محمدرضا هنرمند، فرشته طائرپور، شادمهر راستین، شهرام جعفری نژاد، سید روح الله حسینی، آرش امینی و امیراسفندیاری

1395 (مراسم اسکار 2017) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: فروشنده و موفقیت این فیلم در اسکار

هیات انتخاب: محمد بزرگ نیا، محمد حیدری، پوران درخشنده، سعید عقیقی، امیرحسین علم الهدی، شهرام مکری، تورج منصوری، اکبر نبوی و امیر اسفندیاری

1396 (مراسم اسکار 2018) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: نفس

هیات انتخاب: سیروس الوند، مجید انتظامی، محمد بزرگ نیا، کمال تبریزی، سیدجمال ساداتیان، رسول صدرعاملی، جواد طوسی، رضا کیانیان و امیر اسفندیاری

1397 (مراسم اسکار 2019) | میزبان: بنیاد سینمایی فارابی

انتخاب فیلم: بدون تاریخ، بدون امضاء

هیأت انتخاب: محمد آلادپوش، امین تارخ، فرهاد توحیدی، رامین حیدری فاروقی، محمد مهدی عسگرپور، رائد فریدزاده، آتوسا قلمفرسایی و قاسم قلی پور

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 18 دی 1397 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: parmisfun.ir شناسه مطلب: 46

به "مرور 24 دوره معرفی نماینده به اسکار، سالی که هیات صوری دخالت کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مرور 24 دوره معرفی نماینده به اسکار، سالی که هیات صوری دخالت کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید