کاراته

مهدیزاده برای کسب مدال برنز کوشش می نماید، چهار کاراته کا حذف شدند

به گزارش خبرنگاران، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور 763 کاراته کا از 72 کشور به میزبانی آلمان در برلین شروع شد. کاراته کاهای ایران امروز در اوزان 60- و 67 کیلوگرم مردان و کاتای تیمی بانوان به روی تاتامی رفتند که تا اینجای کار چهار کاراته کا از دور مسابقات...

10 دی 1397