با تعطیلات استانی کانادا در تقویم آشنا شویم

به گزارش مجله پارمیسفان، کانادا کشوری پهناور و چندفرهنگی است که از 10 استان و 3 قلمرو تشکیل شده است. هر استان و قلمرو دارای فرهنگ و تاریخ منحصر به فرد خود است و این در تعطیلات استانی آنها نیز منعکس شده است. در حالی که تعطیلات عمومی فدرال در سراسر کانادا جشن گرفته می شود، تعطیلات استانی فقط در استان یا قلمروی مربوطه رعایت می شود.

تعطیلات استانی کانادا بخشی مهم از فرهنگ و هویت هر استان و قلمرو است. این تعطیلات فرصتی برای مردم است تا دور هم جمع شوند، جشن بگیرند و از تاریخ و فرهنگ منحصر به فرد خود لذت ببرند.

با تعطیلات استانی کانادا در تقویم آشنا شویم

در این مقاله، با تعطیلات استانی کانادا آشنا خواهیم شد:

تعطیلات استانی آلبرتا

آلبرتا دو تعطیلات استانی دارد:

 • Family Day: اولین دوشنبه ماه فوریه
 • Heritage Day: اولین دوشنبه ماه اوت

Family Day یک تعطیلات جدیدتر است که در سال 1990 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

Heritage Day یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1955 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت تاریخ و فرهنگ آلبرتا جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیا دو تعطیلات استانی دارد:

 • Family Day: دومین دوشنبه ماه فوریه
 • BC Day: اولین دوشنبه ماه اوت

Family Day در بریتیش کلمبیا تعطیلات جدیدتری است که در سال 2012 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

BC Day یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1871 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت ورود بریتیش کلمبیا به کنفدراسیون کانادا جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی منیتوبا

منیتوبا دو تعطیلات استانی دارد:

 • Louis Riel Day: سومین دوشنبه ماه فوریه
 • Manitoba Day: اولین دوشنبه ماه اوت

Louis Riel Day یک تعطیلات جدیدتر است که در سال 2003 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت لوئی ریل، رهبر Métis که نقش مهمی در تاریخ منیتوبا ایفا کرد، جشن گرفته می شود.

Manitoba Day یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1971 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت ورود منیتوبا به کنفدراسیون کانادا جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی نیوبرانزویک

نیوبرانزویک سه تعطیلات استانی دارد:

 • Family Day: سومین دوشنبه ماه فوریه
 • New Brunswick Day: اولین دوشنبه ماه اوت
 • Tartan Day: نخستین جمعه ماه اکتبر

Family Day در نیوبرانزویک تعطیلات جدیدتری است که در سال 2007 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

New Brunswick Day یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1867 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت ورود نیوبرانزویک به کنفدراسیون کانادا جشن گرفته می شود.

Tartan Day یک تعطیلات جدیدتر است که در سال 1994 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت میراث اسکاتلندی نیوبرانزویک جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی نیوفاندلند و لابرادور

نیوفاندلند و لابرادور چهار تعطیلات استانی دارد:

 • Discovery Day: اولین دوشنبه ماه ژوئن
 • Memorial Day: دومین دوشنبه ماه ژوئن
 • Orangemen's Day: دوازدهم ژوئیه
 • Regatta Day: اولین دوشنبه ماه اوت

Discovery Day برای گرامیداشت ورود جان کابوت به نیوفاندلند در سال 1497 جشن گرفته می شود.

Memorial Day برای گرامیداشت قربانیان جنگ جهانی اول و دوم جشن گرفته می شود.

Orangemen's Day یک تعطیلات مذهبی است که توسط فرقه Orange Order جشن گرفته می شود.

Regatta Day بزرگترین جشن سالانه قایق رانی در آمریکای شمالی است و برای گرامیداشت تاریخ دریایی نیوفاندلند و لابرادور جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی نوا اسکوشیا

نوا اسکوشیا دو تعطیلات استانی دارد:

 • Family Day: دومین دوشنبه ماه فوریه
 • Heritage Day: اولین دوشنبه ماه اوت

Family Day در نوا اسکوشیا تعطیلات جدیدتری است که در سال 2007 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

Heritage Day یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1974 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت تاریخ و فرهنگ نوا اسکوشیا جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی نوناووت

نوناووت سه تعطیلات استانی دارد:

 • Nunavut Day: اولین دوشنبه ماه اوت
 • Qulliq Day: دومین دوشنبه ماه اکتبر
 • Inuit Language Day: اولین دوشنبه ماه نوامبر

Nunavut Day یک تعطیلات جدیدتر است که در سال 1999 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت ورود نوناووت به کنفدراسیون کانادا جشن گرفته می شود.

Qulliq Day یک تعطیلات جدیدتر است که در سال 2008 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت فرهنگ و میراث اینویت جشن گرفته می شود.

Inuit Language Day یک تعطیلات جدیدتر است که در سال 2018 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت زبان های اینویت و تشویق استفاده از آنها جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی انتاریو

انتاریو دو تعطیلات استانی دارد:

 • Family Day: سومین دوشنبه ماه فوریه
 • Civic Holiday: اولین دوشنبه ماه اوت

Family Day در انتاریو تعطیلات جدیدتری است که در سال 2002 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

Civic Holiday یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1879 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت تاریخ و فرهنگ انتاریو جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی جزیره پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد دو تعطیلات استانی دارد:

 • Family Day: سومین دوشنبه ماه فوریه
 • Island Day: اولین دوشنبه ماه اوت

Family Day در جزیره پرنس ادوارد تعطیلات جدیدتری است که در سال 2009 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

Island Day یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1973 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت تاریخ و فرهنگ جزیره پرنس ادوارد جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی کبک

کبک سه تعطیلات استانی دارد:

 • New Year's Day (January 1st)
 • National Patriots' Day (May 25th)
 • St. Jean Baptiste Day (June 24th)

New Year's Day یک تعطیلات عمومی در کانادا است، اما کبک تنها استانی است که آن را به عنوان یک تعطیلات استانی نیز جشن می گیرد.

National Patriots' Day یک تعطیلات جدیدتر است که در سال 2003 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت نبردهای سنت چارلز و سنت دنی، دو نبرد مهم در شورش های 1837-1838 جشن گرفته می شود.

St. Jean Baptiste Day یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1837 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت یحیای تعمیددهنده، قدیس حامی کبک، و همچنین برای گرامیداشت فرهنگ و میراث کبکی جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی ساسکاچوان

ساسکاچوان دو تعطیلات استانی دارد:

 • Family Day: دومین دوشنبه ماه فوریه
 • Civic Holiday: اولین دوشنبه ماه اوت

Family Day در ساسکاچوان تعطیلات جدیدتری است که در سال 2007 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

Civic Holiday یک تعطیلات قدیمی تر است که در سال 1900 معرفی شد. این تعطیلات برای گرامیداشت تاریخ و فرهنگ ساسکاچوان جشن گرفته می شود.

تعطیلات استانی یوکان

یوکان دو تعطیلات استانی دارد:

 • Discovery Day: اولین دوشنبه ماه اوت
 • Family Day: سومین دوشنبه ماه اکتبر

Discovery Day برای گرامیداشت ورود رابرت سرویس، شاعر کانادایی، به یوکان در سال 1907 جشن گرفته می شود. همچنین این تعطیلات یادآور ورود معدنچیان طلا به یوکان در اواخر قرن نوزدهم است.

Family Day در یوکان تعطیلات جدیدتری است که در سال 2013 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

تعطیلات استانی سرزمین های شمال غربی

سرزمین های شمال غربی سه تعطیلات استانی دارد:

 • Discovery Day: اولین دوشنبه ماه اوت
 • Family Day: سومین دوشنبه ماه فوریه
 • National Aboriginal Day: 21 ژوئن

Discovery Day برای گرامیداشت ورود ساموئل هیرن، کاشف انگلیسی، به سرزمین های شمال غربی در سال 1774 جشن گرفته می شود.

Family Day در سرزمین های شمال غربی تعطیلات جدیدتری است که در سال 2009 معرفی شد. این تعطیلات برای صرف وقت با خانواده و دوستان و گرامیداشتن اهمیت خانواده در زندگی کانادایی ها طراحی شده است.

National Aboriginal Day یک تعطیلات عمومی در کانادا است، اما سرزمین های شمال غربی تنها استانی است که آن را به عنوان یک تعطیلات استانی نیز جشن می گیرد.

تعطیلات استانی کانادا چگونه جشن گرفته می شود؟

تعطیلات استانی کانادا به روش های مختلفی جشن گرفته می شود. برخی از استان ها و قلمروها دارای جشن های رسمی، مانند رژه، کنسرت و نمایشگاه هستند. سایر استان ها و قلمروها ترجیح می دهند تعطیلات خود را به صورت غیررسمی تر، با خانواده و دوستان خود جشن بگیرند.

در اینجا چند نمونه از نحوه جشن تعطیلات استانی کانادا آمده است:

 • در آلبرتا، روز خانواده فرصتی برای خانواده هاست تا دور هم جمع شوند و از وقت خود با هم لذت ببرند. بسیاری از خانواده ها از این روز برای رفتن به اسکی، بازی هاکی یا سایر فعالیت های زمستانی استفاده می کنند.
 • در بریتیش کلمبیا، روز بریتیش کلمبیا فرصتی برای جشن گرفتن تاریخ و فرهنگ استان است. بسیاری از مردم به کمپینگ، پیاده روی یا سایر فعالیت های در فضای باز می روند. برخی دیگر در رویدادهای فرهنگی مانند جشنواره های موسیقی یا نمایشگاه های هنری شرکت می کنند.
 • در کبک، Fête nationale du Québec بزرگترین تعطیلات سال است. در این روز، مردم در سراسر استان برای جشن گرفتن فرهنگ و میراث کبک گرد هم می آیند. بسیاری از مردم به رژه ها، کنسرت ها و نمایشگاه ها می روند. برخی دیگر از وسایل آتش بازی لذت می برند یا simplement chez eux relaxent (به سادگی در خانه استراحت می کنند).

چرا تعطیلات استانی کانادا مهم هستند؟

تعطیلات استانی کانادا فرصتی برای مردم هر استان و قلمرو است تا فرهنگ و تاریخ منحصر به فرد خود را جشن بگیرند. این تعطیلات همچنین فرصتی برای خانواده ها و دوستان است تا دور هم جمع شوند و از وقت خود با هم لذت ببرند.

نتیجه گیری

تعطیلات استانی کانادا فرصت خوبی برای ساکنان هر استان است تا تاریخ و فرهنگ خود را جشن بگیرند و با خانواده و دوستان خود وقت بگذرانند. بسیاری از تعطیلات استانی کانادا با تعطیلات عمومی در کانادا همزمان هستند، اما برخی از استان ها تعطیلات استانی منحصر به فرد خود را نیز دارند.

منبع مقاله: تعطیلات استانی کانادا در تقویم

انتشار: 14 آبان 1402 بروزرسانی: 14 آبان 1402 گردآورنده: parmisfun.ir شناسه مطلب: 1849

به "با تعطیلات استانی کانادا در تقویم آشنا شویم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با تعطیلات استانی کانادا در تقویم آشنا شویم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید